Wyniki finału Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Wyniki finału Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
 • Autor: bartosz-rygalski
 • 26 kwietnia 2021
 • brak komentarzy

Z dumą informujemy, że Uczeń klasy 2LOA zajął 15 miejsce w finale V edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej organizowanej przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Przypomnijmy, że w tegorocznych zawodach startowało 556 osób z ponad 180 szkół z całej Polski, a finał Olimpiady poprzedzony był dwoma etapami na które składały się rozmaite konkurencje, między innymi testy wiedzy, prace pisemne i zadania projektowe.
Finał Olimpiady odbył się w dniach 26–27 marca, a ich uczestnicy rywalizowali w trzech „dyscyplinach”:
1) Praca pisemna o charakterze argumentacyjnym
2) Odpowiedź ustna przed komisją
3) Wywiad z Gościem Specjalnym (aktorem lub reżyserem filmowym) i redakcja tego wywiadu

Udział ucznia w finale poprzedzony był ciężką pracą w ćwiczeniu poszczególnych umiejętności: pisania rozprawek, formułowania odpowiedzi ustnych oraz przeprowadzania i redagowania wywiadów. Nadto, podobnie jak przy poprzednich etapach Olimpiady, nasz Olimpijczyk przeczytać musiał kilkanaście książek o tematyce filmowej. Włożony trud przyniósł wspaniały owoc: osiągnięty wynik gwarantuje w przyszłym roku zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na studia kilkunastu uczelni wyższych w całej Polsce, w tym między innymi na:

 • Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
 • Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Wydziale Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Education