Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2020 w ŻAGLACH

Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2020 w ŻAGLACH
  • Autor: grzegorz-calczynski
  • 14 sierpnia 2020
  • brak komentarzy

Prezentujemy wyniki uczniów ŻAGLI z egzaminu ósmoklasisty w roku 2020 w porównaniu do rezultatów ogólnopolskich.

parametr angielski polski matematyka
ŻAGLE (procenty) 85,91 69,31 79,89
(centyl) 80,00 69,00 89,00
POLSKA (procenty) 54,00 59,00 46,00
(centyl) 53,00 47,00 57,00

Wynik centylowy określa odsetek liczby uczniów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Przykładowo: jeżeli uczeń uzyskał wynik na poziomie 90. centyla, oznacza to, że tylko 10 procent wszystkich zdających miało lepszy rezultat.

Education