Wyniki Egzaminów Maturalnych 2020 w ŻAGLACH

Wyniki Egzaminów Maturalnych 2020 w ŻAGLACH
  • Autor: grzegorz-calczynski
  • 14 sierpnia 2020
  • brak komentarzy

Poniżej widoczne są wyniki matur z przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

 polski  angielski  niemiecki  matematyka  biologia  fizyka  geografia  chemia
 procent 60 76,8 96 51,1 72 48,1 75 86,5
 centyl 55 75 95 73 86 75 100 95

Wynik centylowy określa odsetek liczby uczniów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Przykładowo: jeżeli uczeń uzyskał wynik na poziomie 90. centyla, oznacza to, że tylko 10 procent wszystkich zdających miało lepszy rezultat.

Education