Uczeń LO w finale Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej 

Uczeń LO w finale Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej 
  • Autor: bartosz-rygalski
  • 22 lutego 2021
  • brak komentarzy

Idzie po złoto

Z dumą informujemy, że uczeń z klasy 2LOA imponująco przeszedł do finału V edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej organizowanej przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. 

Przypomnijmy, że w listopadzie 2020 roku, do I etapu Olimpiady podeszło 556 osób z ponad 180 szkół z całej Polski. 

W II etapie udział wzięło ponad 150 osób. Wszyscy uczestnicy zobowiązani byli w formie egzaminu online: 

  • napisać test wiedzy (40 pkt), 
  • przeprowadzić analizę i interpretację losowo wybranego plakatu filmowego (20 pkt), 
  • napisać analizę i interpretację losowo wybranej sceny filmowej (35 pkt). 

Ponadto na II etap każdy uczestnik Olimpiady wykonał zadaniprojektowe (75 pkt) zakładającego przygotowanie filmu do realizacji, w tym: 

  1. Wymyślenie koncepcji filmu poświęconego wybranemu twórcy filmowemu. 
  2. Napisanie synopsisu (streszczenia) filmu. 
  3. Przygotowania wniosku o dofinansowanie do Regionalnego Funduszu Filmowego.  
  4. Przygotowanie oferty sponsorskiej. 

 Do finału Olimpiady przeszło 25 Uczestników, którzy uzyskali najwyższe noty, wśród nich Nasz uczeń, z wynikiem 134 na 170 punktów. 

Finał Olimpiady odbędzie się z końcem marca 2021 roku.

Education