Tutoring

TUTORING RODZINNY to forma pracy z dzieckiem, której celem jest wsparcie go w osiągnięciu maksimum jego możliwości. Tutor wspiera też rodziców, którzy chcą nauczyć swoje dziecko jak dobrze żyć i jak być dobrym człowiekiem W przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie STERNIK funkcję tutora pełni nauczyciel, którego opiece powierzonych jest od kilku do kilkunastu podopiecznych. Pozostaje on w stałym kontakcie z rodzicami każdego z nich. Spotyka się z nimi kilka razy do roku i omawia rozwój ich dziecka. Również z samym dzieckiem tutor regularnie rozmawia.

Tutoring rodzinny – rozwój młodego człowieka w rodzinie to projekt informacyjno-edukacyjny, który powstał na bazie kilkunastoletniego doświadczenia Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK w tym zakresie, w trosce o rodzinę jako fundament ładu społecznego i najlepsze środowisko dla rozwoju młodego człowieka.

Źródło:https://tutoringrodzinny.pl/

 

Źródło:https://tutoringrodzinny.pl/

Tutoring rodzinny – rozwój młodego człowieka w rodzinie

 

Tutoring rodzinny – rozwój młodego człowieka w rodzinie to projekt informacyjno-edukacyjny, który powstał na bazie kilkunastoletniego doświadczenia Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK w tym zakresie, w trosce o rodzinę jako fundament ładu społecznego i najlepsze środowisko dla rozwoju młodego człowieka.

Projekt finansowany z programu Po Pierwsze Rodzina – Program pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej na rok 2020. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Zachęcamy do odwiedzenia strony https://tutoringrodzinny.pl/ na której znajduje się wiele ciekawych materiałów o Tutoringu Rodzinnym

Broszura informacyjna

Przewodnik dla rodziców i tutorów jest owocem doświadczeń i refleksji nad tutoringiem podejmowanych w placówkach posługujących się metodą edukacji spersonalizowanej. Wśród poruszonych tutaj zagadnień znajdziemy między innymi wskazówki jak nauczyć dziecko wydajnej pracy, określania celów czy też pokonywania przeszkód. Jesteśmy przekonani, że może okazać się pomocny dla każdego, kto chciałby skutecznie wesprzeć dziecko w jego rozwoju, aby stało się w dorosłym życiu człowiekiem szczęśliwym i spełnionym.


POBIERZ PDF

 

Opinie rodziców:

Spotkanie z opiekunem zaczyna się dla nas już w drodze na spotkanie – mówią państwo Iza i Piotr. – Czas spędzony w samochodzie wykorzystujemy na rozmowę o naszym dziecku. To szczególnie ważne, gdy dzieci jest w rodzinie więcej. Potem następuje konfrontacja tego co my widzimy, z tym jak postrzega nasze dziecko nauczyciel.

Państwo Joanna i Paweł zauważają, że rozmowa pokazuje zalety syna (dobry opiekun zawsze zwraca na nie uwagę, bo rodzice miewają z tym problem 🙂 ), jego wady oraz problemy z funkcjonowaniem w szkole. Przy tym bardzo ważne jest, by opiekun nie koncentrował się przesadnie na nauce, chyba że stanowi ona poważny problem. Ważne jest, by umiał coś powiedzieć o zachowaniu dziecka, jego relacjach z kolegami i dorosłymi.

Pp. Iza i Piotr stwierdzają, że spotkanie mobilizuje do pracy wychowawczej i rodzi się po nim całkiem nowa energia i motywacja do pracy nad dzieckiem. Zauważamy, że chyba podobne doświadczenia mają opiekunowie. Już przed spotkaniem muszą się przygotować, pochylić się nad dzieckiem, aby mieć co opowiedzieć rodzicom.

Wartością samą w sobie jest możliwość rozmowy o swoim dziecku – piszą pp. Joanna i Paweł. –   Nie chodzi tu o to, że opiekun ma dla nas gotowe rozwiązania naszych kłopotów. Dzieli się jednak swoim doświadczeniem z pracy z innymi dziećmi, umie zadawać czasem trudne, ale istotne dla sprawy pytania i to wszystko sprawia, że te rozmowy są naprawdę twórcze, wychodzimy  z nich zawsze z jakimś planem, pomysłem. Dla pp. Izy i Piotra ważne jest, że spotykają się z kimś, kto ma doświadczenie, stosowne wykształcenie i  porównanie z rówieśnikami.  A pp. Joanna i Paweł dodają, że w świetle tych uwag nie każdy nauczyciel spełnia te kryteria, stąd: warto „walczyć” o opiekuna, z którym łączy nas nić sympatii i możemy się porozumieć.