Tutoring

  • Wywiadówka spersonalizowana – raz w trymestrze (trzy razy w roku) odbywa się spotkanie tutora z rodzicami ucznia; tutor przedstawia rodzicom postępy dziecka w szkole, rodzice informują o swoich obserwacjach w domu i w środowisku;
  • Nie jesteś sam – tutor-opiekun z kadry pedagogicznej szkoły, który spotyka się indywidualnie z uczniem co dwa tygodnie (klasy 4-6, gimnazjum i liceum) lub co miesiąc (klasy 0-3)
  • Rozwój osobisty – spotkania służą określeniu mocnych i słabszych stron syna/ucznia, wyznaczeniu i realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych i są głównym elementem edukacji integralnej realizowanej w szkole „Żagle”

 

Opinie rodziców:

Spotkanie z opiekunem zaczyna się dla nas już w drodze na spotkanie – mówią państwo Iza i Piotr. – Czas spędzony w samochodzie wykorzystujemy na rozmowę o naszym dziecku. To szczególnie ważne, gdy dzieci jest w rodzinie więcej. Potem następuje konfrontacja tego co my widzimy, z tym jak postrzega nasze dziecko nauczyciel.

Państwo Joanna i Paweł zauważają, że rozmowa pokazuje zalety syna (dobry opiekun zawsze zwraca na nie uwagę, bo rodzice miewają z tym problem 🙂 ), jego wady oraz problemy z funkcjonowaniem w szkole. Przy tym bardzo ważne jest, by opiekun nie koncentrował się przesadnie na nauce, chyba że stanowi ona poważny problem. Ważne jest, by umiał coś powiedzieć o zachowaniu dziecka, jego relacjach z kolegami i dorosłymi.

Pp. Iza i Piotr stwierdzają, że spotkanie mobilizuje do pracy wychowawczej i rodzi się po nim całkiem nowa energia i motywacja do pracy nad dzieckiem. Zauważamy, że chyba podobne doświadczenia mają opiekunowie. Już przed spotkaniem muszą się przygotować, pochylić się nad dzieckiem, aby mieć co opowiedzieć rodzicom.

Wartością samą w sobie jest możliwość rozmowy o swoim dziecku – piszą pp. Joanna i Paweł. –   Nie chodzi tu o to, że opiekun ma dla nas gotowe rozwiązania naszych kłopotów. Dzieli się jednak swoim doświadczeniem z pracy z innymi dziećmi, umie zadawać czasem trudne, ale istotne dla sprawy pytania i to wszystko sprawia, że te rozmowy są naprawdę twórcze, wychodzimy  z nich zawsze z jakimś planem, pomysłem. Dla pp. Izy i Piotra ważne jest, że spotykają się z kimś, kto ma doświadczenie, stosowne wykształcenie i  porównanie z rówieśnikami.  A pp. Joanna i Paweł dodają, że w świetle tych uwag nie każdy nauczyciel spełnia te kryteria, stąd: warto „walczyć” o opiekuna, z którym łączy nas nić sympatii i możemy się porozumieć.