Szkoła podstawowa O-III

Czytanie:

Tempo czytania uczniów klas III wynosi średnio 100 słów na minutę – wg testu J. Konopnickiego jest to poziom klasy VI.

Testy dotyczące czytania ze zrozumieniem również nie sprawiają uczniom większych trudności.

Takie wyniki otrzymujemy dzięki następującym rozwiązaniom:

– wykorzystanie nowatorskich metod nauki czytania (m.in. Ireny Majchrzak),

– codzienna lekcja (40 min) przeznaczona na indywidualne czytanie dowolnej książki,

– 10 lektur obowiązkowych do przeczytania w ciągu roku oraz lektury dodatkowe,

– Lektury dla ambitnych – propozycja dla uczniów, którzy wszystkie podstawowe lektury już przeczytali.

Nauka czytania wg metody Ireny Majchrzak polega zabawie wyrazami w ramach określonej grupy tematycznej. Uczniowie dzielą je na sylaby, wymieniają się nimi między sobą, zaspokajając także naturalną potrzebę ruchu.

Angielski:

Angielski w Żaglach to 5 dynamicznych spotkań z językiem w tygodniu. Naszym celemjest zapewnienie uczniom możliwości stosowania języka jako skutecznego narzędzia komunikacji w codziennych sytuacjach. Korzystamy z doświadczeń najlepszych trenerów językowych (Carol Read, Mary Slattery, Scott Thornbury), łącząc nowoczesne techniki i tradycyjne podejście do nauki. Intensywny kurs, podręczniki na wysokim poziomie, lekcje wymagające maksimum zaangażowania ze strony uczniów i nauczycieli sprawiają, że chłopcy szybko rozwijają swoje umiejętności językowe.

W czasie zajęć stosujemy metodę naturalną oraz TPR czyli metodę reagowania całym ciałem. Jest ona szczególnie przydatna w nauczaniu piosenek i rymowanek, łącząc ruch i słowo. Podczas lekcji wykorzystujemy także metodę komunikacyjną, kładąca nacisk na porozumiewanie się, rozwijając wszystkie podstawowe umiejętności językowe, a więc czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie ze słuchu.

Nauka angielskiego w Żaglach to również solidna porcja gier, emocji i pozytywnej rywalizacji, gwarantującej motywację na najwyższym poziomie.

Teatr:

W szkole Żagle uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach teatralnych. Są one przeznaczone dla uczniów starszych klas edukacji zintegrowanej – klas drugich i trzecich. Dzięki zajęciom teatralnym uczniowie mają okazję kontaktu ze sztuką także na poziomie przeżycia, przygotowują się do publicznych wystąpień, gry i pracy w zespole, uczą się ekspresji. Grupa, jaką tworzą uczniowie, przygotowuje w ciągu roku szkolnego dwa spektakle lub przedstawienia, które prezentowane są podczas szkolnych uroczystości. Jednocześnie grupa uczniów-aktorów tworzy jedną z wizytówek szkoły, prezentując przygotowywane przedstawienia w czasie różnych imprez, w których biorą udział „Żagle” bądź Stowarzyszenie „Sternik”. Nasze przedstawienia realizujemy we współpracy z aktorami teatru Guliwer.

Umiejętności matematyczne:

W nauce matematyki wykorzystujemy metodę prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.  Polega ona na wspomaganiu rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, na ćwiczeniu odporności emocjonalnej dziecka oraz na budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie.

Podczas zajęć wykorzystujemy wiele gier logicznych, bardzo lubianych przez chłopców. Dzięki temu:
–  uczą się oni na konkretach,
– rozwijają pojęcia matematyczne: umiejętność przeliczania, rozszerzanie zakresu liczenia, posługiwanie się liczebnikami, porównywanie, dodawanie, odejmowanie, szeregowanie, grupowanie, klasyfikowanie, składanie całości z części, wyszukiwanie prawidłowości, kodowanie, posługiwanie się symbolami
-rozwijają myślenie przyczynowo- skutkowe, planowanie i przewidywanie,

– wyrabiają refleks i szybką orientację w tym, co jest aktualnie ważne dla osiągnięcia celu
– rozwijają pamięć, mowę i myślenie

Sport:

Chłopcy lubią ruch i sport, dlatego w naszej szkole ważną rolę odgrywa troska o ich właściwy rozwój fizyczny i motoryczny. Cele te realizujemy na zajęciach wychowania fizycznego, dodatkowo uczniowie mogą korzystać z szerokiej oferty zajęć UKS: piłka nożna, judo, szachy. Fizjologiczną potrzebę ruchu mogą rozładować podczas długich przerw na świeżym powietrzu. Pragniemy, aby Szkoła Żagle była miejscem, w którym sport  prowadzi do wzrostu w sile charakteru i służy rozwojowi młodego człowieka. Pracujemy nad tym, aby powierzone nam osoby miały do czynienia z prawdziwym sportem tzn. takim, który: „nie wyklucza nikogo, uwalnia młodych z sideł apatii, obojętności i wzbudza w nich wolę zdrowego współzawodnictwa. Sport, który budzi miłość do życia, uczy ofiarności, szacunku i odpowiedzialności, pozwalając należycie docenić wartość każdego człowieka” (Jan Paweł II).

Podczas zajęć w klasach I-III szczególnie istotne jest uwzględnienie rytmu biologicznej sprawności dziecka, które w tym wieku po 20- 25 minutach aktywności umysłowej wykazuje oznaki zmęczenia i nie potrafi po tym czasie się koncentrować. Uniemożliwia to dalszą efektywną pracę. Konieczna jest wówczas zmiana sytuacji dydaktycznej lub wprowadzenie przerwy. Dlatego w nauczaniu zintegrowanym nie ma z góry ustalonych dzwonków, a przerwę w zajęciach ustala sam nauczyciel na podstawie obserwacji uczniów.

Ocena zachowania i osiągnięć uczniów w naszej szkole odbywa się w trzech trymestrach, na koniec roku sporządzana jest ocena opisowa na druku ministerialnym. Na bieżąco uczniowie są oceniani za pomocą pieczątek z żaglowcami. Nauczyciele wykorzystują również różne systemy motywacyjne, które mają na celu zaangażowanie uczniów do pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Znakiem rozpoznawczym naszej szkoły jest również praca w grupach. Chłopcy uczą się współpracy, komunikacji, dużo łatwiej przychodzi im dbanie o porządek oraz wypełnianie obowiązków szkolnych. Wspólnie odnoszą sukcesy. Uczą się również przegrywać – ale przecież razem łatwiej znieść gorycz porażki.