Rozdanie nagród STERNIKA Roku 2017

Rozdanie nagród STERNIKA Roku 2017
  • Autor: Żagle
  • 31 stycznia 2018
  • brak komentarzy

Podczas Dobroczynnego Balu STERNIKA po raz pierwszy w naszej historii przyznano nagrody STERNIK ROKU 2017. STERNIK ROKU to nagroda przyznawana za wyznaczanie trendów oraz godne naśladowania działania związane z wychowaniem i edukacją młodzieży. Nagrody przyznane zostały w następujących  kategoriach: STERNIK EDUKACJI – za działania związane bezpośrednio z edukacją szkolną. Nagrodę otrzymała firma Microsoft.

STERNIK WYCHOWANIA – kategoria obejmująca wszystkie inicjatywy wychowawcze, nie stricte szkolne. Nagrodę otrzymała inicjatywa Tato.Net.

STERNIK ROZWOJU – to „mecenas” dobrych inicjatyw. Nagroda dla osoby lub organizacji za wsparcie finansowe projektów wychowawczych. Nagrodę otrzymała firma SuperDrob.

GRAND STERNIK – to nagroda specjalna – za całokształt dokonań lub działania mające wpływ na szeroki kontekst rozwoju młodzieży i kształtowania przyszłych pokoleń Polaków. Nagrodę w roku rok 2017 otrzymało Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA”.

Nagrody przyznawane są przez Kapitułę, w skład której wchodzą eksperci i praktycy zajmujący się wychowaniem dzieci i młodzież.

Główną ideą Balu STERNIKA 2018 była zbiórka funduszy  , na rzecz dzieci z rodzin nie będących w stanie płacić pełnych opłat za naukę lub inne zajęcia, w tym sportowe, odbywające się w ciągu roku.

Co roku współfinansujemy czesne, a często również wyżywienie i dodatkowe opłaty, związane z edukacją dzieci w placówkach Stowarzyszenia STERNIK. Dzięki temu wsparciu z edukacji na wysokim poziomie korzysta 400 dzieci z rodzin wielodzietnych i o niskim statusie materialnym.

Uczniowskie Kluby Sportowe działające przy szkołach STRUMIENIE I ŻAGLE Stowarzyszenia STERNIK. skupiają dzieci i młodzież na wszystkich etapach nauki od przedszkola do liceum. Kluby Sportowe to : • 35 sekcji sportowych • 46 pracowników • 920 dzieci • 3 420 godzin treningów w ciągu roku • niezliczona ilość potu, radości po zwycięstwie i smutku po porażce, które kształtują charakter młodych Polaków.

Dzięki hojności sponsorów i uczestników balu zebraliśmy kwotę 65 528,00zł. To dla nas bardzo duże wsparcie. Kwota 35 528,00zł zastanie przeznaczona na współfinansowanie czesnego oraz wyżywienia dzieci z rodzin wielodzietnych w placówkach Stowarzyszenia STERNIK. Klub UKS Żagle oraz Stowarzyszenie 3M prowadzące zajęcia dodatkowe przy placówkach Stowarzyszenia otrzymają po 15 000,00zł. Kwoty te zostaną przeznaczone na współfinansowanie opłat za zajęcia dodatkowe dla rodzin wielodzietnych i potrzebujących takiego wsparcia.

Bardzo serdecznie dziękujemy!!!

Education