Opłaty

ŻAGLE Szkoła Podstawowa i Liceum

WPISOWE – jednorazowa opłata wstępna

1200 PLN – za jedno dziecko na każdym etapie edukacyjnym (szkoły podstawowej i liceum)

W roku szkolnym 2021/2022 wysokość czesnego będzie wynosiła:

PLACÓWKA Płatność w 12 miesięcznych ratach Płatność w 10 miesięcznych ratach
Przedszkole (grupy sześciolatków) 1 346,00 PLN 1 615,00 PLN
Szkoła podstawowa 1 346,00 PLN 1 615,00 PLN
LO 1 346,00 PLN 1 615,00 PLN

Czesne nie zawiera kosztów wyżywienia.

System opłat składa się z dwóch elementów: cennika oraz tzw. zniżki zwyczajnej.
Cennik określa stawkę pełnego czesnego dla danej placówki, a system zniżki zwyczajnej dostosowuje łączną opłatę do sytuacji danej rodziny.

Działanie systemu zniżek zwyczajnych:
– za 1-sze dziecko w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego
– za 2-gie dziecko  w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego
– za 3-cie dziecko  w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 50% nominalnej stawki czesnego
– za 4-te dziecko w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 25% nominalnej stawki czesnego
– za 5-te i kolejne dziecko w placówkach STERNIKA rodzice nie płacą czesnego.

 

WSPIERANIE FUNDUSZU EDUKACYJNEGO PLACÓWEK

Mając na uwadze naszą misję, zgodnie z którą staramy się umożliwiać naukę w naszych placówkach jak najszerszemu gronu dzieci stworzyliśmy Fundusz Edukacyjny placówek STRUMIENIE I ŻAGLE.

Zachęcamy do szerokiego wspierania tej misji.

Szczegóły na: http://www.fundacjasternik.edu.pl/chce-pomoc