Opłaty

ŻAGLE Szkoła Podstawowa i Liceum

WPISOWE – jednorazowa opłata wstępna

1200 PLN – za jedno dziecko na każdym etapie edukacyjnym (szkoły podstawowej i liceum)

 

W roku szkolnym 2019/2020 wysokość czesnego będzie wynosiła:

 

PLACÓWKA

Płatność w 12 miesięcznych ratachPłatność w 10 miesięcznych ratach

Przedszkole (grupy sześciolatków)   

1 290,00 PLN

1 548,00 PLN

Szkoła podstawowa

1 290,00 PLN

1 548,00 PLN

Gimnazjum  

1 290,00 PLN

1 548,00 PLN

LO  

 1 290 ,00 PLN

1 548,00 PLN

Czesne nie zawiera kosztów wyżywienia.

 

System opłat składa się z dwóch elementów: cennika oraz tzw. zniżki zwyczajnej.
Cennik określa stawkę pełnego czesnego dla danej placówki, a system zniżki zwyczajnej dostosowuje łączną opłatę do sytuacji danej rodziny.

Działanie systemu zniżek zwyczajnych:
– za 1-sze dziecko w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego
– za 2-gie dziecko  w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego
– za 3-cie dziecko  w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 50% nominalnej stawki czesnego
– za 4-te dziecko w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 25% nominalnej stawki czesnego
– za 5-te i kolejne dziecko w placówkach STERNIKA rodzice nie płacą czesnego.

 

WSPIERANIE FUNDUSZU EDUKACYJNEGO PLACÓWEK

Mając na uwadze naszą misję, zgodnie z którą staramy się umożliwiać naukę w naszych placówkach jak najszerszemu gronu dzieci stworzyliśmy Fundusz Edukacyjny placówek STRUMIENIE I ŻAGLE.
Zachęcamy do szerokiego wspierania tej misji.
Partnerem Wspierającym Rodzinę może być każda osoba (lub instytucja), która udzieli pomocy konkretnej rodzinie zadeklarowaną miesięczną lub jednorazową kwotą.

 

Poniżej znajdą Państwo deklaracje wpłat na Fundusz Edukacyjny:

Deklaracja dla Partnera Wspierającego Rodzinę – wypełnij

Deklaracja rezygnacji ze zniżki zwyczajnej dla Rodzin w placówkach Stowarzyszenia STERNIK – wypełnij