Maturzyści na spotkaniu z dr. hab. Pawłem Skibińskim

Maturzyści na spotkaniu z dr. hab. Pawłem Skibińskim
  • Autor: bartosz-rygalski
  • 20 kwietnia 2021
  • brak komentarzy

Homilia św. Jana Pawła II, wygłoszona na placu Zwycięstwa (dzisiejszy plac Piłsudskiego) w Warszawie w dniu 2 czerwca 1979 roku, jest jednym z tekstów kultury, którego znajomość określa podstawa programowa kształcenia liceum ogólnokształcącego.

Nasi tegoroczni Maturzyści, w zrozumieniu tego tekstu oraz jego historyczno–politycznego znaczenia, otrzymali nieocenione wsparcie ze strony dr hab. Pawła Skibińskiego – wykładowcy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, autora znakomitej książki poświęconej I pielgrzymce Jana Pawła II do Polski.

W czasie lekcji języka polskiego, Gość przybliżył Uczniom nie tylko pogłębioną analizę i interpretację homilii, jej styl i zastosowane środki językowe, szeroki kontekst kulturowy i społeczny, ale przede wszystkim, za sprawą „opowieści” o tym wydarzeniu, pozwolił nam na „przeniesienie się w czasie”. Razem z nim udaliśmy się w podróż do tego momentu, gdy do Polski przybywa pierwszy papież od czasu chrztu naszego kraju, a w centralnym miejscu stolicy zniewolonego komunizmem państwa zostaje postawiony dwudziestokilkumetrowy krzyż – istota zmian w naszej narodowej epopei o wolności.

I pod tym krzyżem zaczynają się dziać rzeczy niesamowite. Znajdujący się tam Pielgrzym, w jakiś przedziwny sposób, „zawiesza” czas tysiącletniej historii Polski i ustanawia jedność pomiędzy czasem początków a „tu i teraz”. Plac Zwycięstwa staje się Placem Zwycięstwa mocy Ducha Świętego, nakierowanym na przyszłość wezwaniem do dojrzałości. Dojrzałości, która oznacza wiarę we własne siły, samodzielność, solidaryzm, wspólnotowość przeszłych i przyszłych pokoleń, wreszcie odwagę, bezkompromisowość i gotowość do poświęcenia.

Education