Liceum ŻAGLE – złota szkoła w rankingu „Perspektyw”

Liceum ŻAGLE – złota szkoła w rankingu „Perspektyw”
  • Autor: Żagle
  • 1 lutego 2018
  • brak komentarzy

Po ubiegłorocznych maturach ŻAGLE znalazły się w gronie najlepszych liceów w Polsce  uzyskując miano „Złotej Szkoły 2018”. Wyniki naszych maturzystów przyniosły Liceum ŻAGLE 12. miejsce w Warszawie i 2. miejsce wśród liceów na prawym brzegu Wisły. W skali kraju uzyskaliśmy 27. miejsce.

Tak dobry wynik cieszy tym bardziej, że po raz pierwszy byliśmy brani pod uwagę w rankingu z uwagi na spełnienie kryterium liczby uczniów (klasyfikowane są licea, w których maturę zdawało minimum 12 uczniów). Nasi maturzyści osiągnęli tak wysoką pozycję przede wszystkim dzięki znakomitym rezultatom matur rozszerzonych.

Tytuł „Złotej Szkoły” otrzymuje pierwsze sto z 500 umieszczonych w ogólnopolskiej klasyfikacji liceów.

Education