Liceum Ogólnokształcące

REKRUTACJA 

Do 28 marca 2018 uczeń zainteresowany nauką w Liceum ŻAGLE powinien złożyć w sekretariacie szkoły podanie wraz z uzasadnieniem i deklaracją, że jest to liceum pierwszego wyboru. Po złożeniu podania rodzice wraz z synem będą zaproszeni na indywidualne spotkanie do szkoły i rozmowę rekrutacyjną.
Minimalna średnia ocen przy aplikacji do Liceum ŻAGLE to 4,0 na zakończenie roku szkolnego oraz ocena z zachowania nie niższa niż dobra.

POZNAJ LICEUM ŻAGLE
[Złota szkoła w rankingu Perspektyw 2018]
[Wielki Wybuch – wygrana w konkursie 30 laboratoriów na 30 lecie Adamedu]
[Wyjazdy na Uniwersytet Nawarry do Pampelony]
[Wymiany międzynarodowe – projekt Live Computing]
[Niech Dobry Bóg Wam wynagrodzi – list z Ukrainy po wizycie klasy 2L]

Organizacja zajęć

Klasy w Liceum Żagle nie mają sztywno określonych profili. Dobór przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających dokonywany jest indywidualnie przez ucznia w porozumieniu z opiekunem. Przedmioty dzielimy na kategorie

  • przedmioty obowiązkowe – realizowane przez całą klasę;
  • przedmioty do wyboru – realizowane według indywidualnego planu w małych grupach.

Liczba godzin podzielona jest zgodnie z następującą tabelą.

Liczba godzin (tygodniowo)

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Przedmioty obowiązkowe

30 + 324

24

Przedmioty do wyboru

8-11

8-11

Łącznie

30 + 332-35

32-35

Przedmioty obowiązkowe

Historii i języka angielskiego uczymy wszystkich uczniów na poziomie rozszerzonym. Drugim językiem oferowanym przez szkołę jest język niemiecki.
Przedmioty Edukacja dla Bezpieczeństwa i Podstawy Przedsiębiorczości realizowane są w formie zajęć blokowych.

Język polskiMatematykaHistoriaJęzyk angielskiJęzyk niemieckiReligiaBiologiaChemiaFizykaGeografiaInformatykaWiedza o KulturzeWiedza o SpołeczeństwieWFGodzina wychowawczaEdukacja dla BezpieczeństwaPodstawy PrzedsiębiorczościŁącznie (p. obowiązkowe)
Klasa I442522111111131(1)(2)30 (33)
Klasa II4345223124
Klasa III4345223124

Przedmioty do wyboru

Akademicki charakter naszej szkoły realizowany jest poprzez swobodę wyboru przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających, dobór kadry naukowej, instytucję opiekuna naukowego i kontakt z uczelniami wyższymi.

Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji minimum 32 godzin w 2 klasie i minimum 30 godzin w 3 klasie.

Przedmioty do wyboru to rozszerzenia i przedmioty uzupełniające.

Rozszerzenia

  • matematyka (dodatkowe 3 godziny tygodniowo)
  • informatyka (3 godziny)
  • język polski (dodatkowe 4 godziny tygodniowo)
  • wiedza o społeczeństwie (3 godziny)
  • biologia (4 godziny)
  • chemia (4 godziny)
  • geografia (4 godziny)
  • fizyka (4 godziny)

Program przedmiotów rozszerzonych przygotowuje do matury na poziomie rozszerzonym. Wybór rozszerzenia nie warunkuje zdawania matury z danego przedmiotu, choć jest to zalecane.
Zmiany preferencji w drugiej klasie (i później) są możliwe wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

Uczniowie, którzy nie wybrali żadnego z przedmiotów przyrodniczych jako rozszerzenia (biologia, chemia, fizyka, geografia) są zobowiązani do zaliczenia przedmiotu „Przyroda” w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Przedmioty uzupełniające

Ten wachlarz zajęć wzbogacają przedmioty uzupełniające. Katalog przedmiotów uzupełniających jest otwarty. Są oferowane przez nauczycieli zgodnie z ich zainteresowaniami i preferencjami uczniów. Przygotowują do egzaminów maturalnych z przedmiotów dodatkowych, do konkursów i olimpiad lub są ogólnorozwojowe. Jednym z takich przedmiotów będzie algorytmika, będąca kontynuacją kółka informatycznego. Jej celem będzie przygotowanie do Olimpiady Informatycznej.

Uczniowie dokonują wyboru rozszerzeń i przedmiotów uzupełniających w I klasie liceum. Warunkiem uruchomienia przedmiotu jest zebranie czteroosobowej grupy chętnych. W początkowym okresie działania liceum wyjątki od tej reguły ustalane są indywidualnie. Niektóre (roczne) przedmioty uzupełniające, oferowane będą co dwa lata łączonym grupom uczniów klas II i III.

Środowisko międzynarodowe

Kształcimy ludzi charakteryzujących się otwartością i elastycznym myśleniem, którzy potrafią odnaleźć się w szybko zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku. Elementem koncepcji szkoły jest edukacja językowa i otwarcie na kontakty międzynarodowe.

Języki obce

Uczniowie uczą się języka angielskiego w dwóch grupach językowych: średnio zaawansowanej i średnio zaawansowanej wyższej. Uczniowie z grupy średnio zaawansowanej kończą naukę się na poziomie B2 (odpowiadającym certyfikatowi FCS). Uczniowie z grupy średnio zaawansowanej wyższej kończą naukę na poziomie C1 (odpowiadającym certyfikatowi CAE).

Pamięciowa nauka języka angielskiego wspomagana jest komputerowo.

Wymiana międzynarodowa

Uczniowie I i II klasy liceum biorą udział w projekcie wymiany międzynarodowej. W klasie pierwszej LO jesienią uczniowie jadą do szkoły w Hiszpanii (dwukrotnie do szkoły Retamar w Madrycie oraz obecnie do szkoły La Farga w Barcelonie), ich hiszpańscy koledzy przyjeżdżają do Polski wiosną. Wymiana odbywa się w języku angielskim. Uczniowie drugiej klasy odwiedzają Uniwersytet Navarry w Pampelunie (Hiszpania).