Liceum Ogólnokształcące

POZNAJ LICEUM ŻAGLE
[Złota szkoła w rankingu Perspektyw 2018]
[Wielki Wybuch – wygrana w konkursie 30 laboratoriów na 30 lecie Adamedu]
[Wyjazdy na Uniwersytet Nawarry do Pampelony]
[Wymiany międzynarodowe – projekt Live Computing]
[Niech Dobry Bóg Wam wynagrodzi – list z Ukrainy po wizycie klasy 2L]

REKRUTACJA 

Do 31 marca 2021 uczeń zainteresowany nauką w Liceum ŻAGLE powinien złożyć w sekretariacie szkoły podanie wraz z listem motywacyjnym i deklaracją, że jest to liceum pierwszego wyboru. Uczniowie, którzy nie kończyli szkoły Żagle, w pierwszej dekadzie kwietnia będą zaliczać test sprawdzający poziom umiejętności w zakresie matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Następnie rodzice wraz z synem zostaną zaproszeni na indywidualne spotkanie do szkoły i rozmowę rekrutacyjną.
Wstępnym warunkiem przyjęcia do Liceum ŻAGLE jest minimalna średnia ocen 4,0 na świadectwie z przedmiotów realizowanych w ostatnim roku szkoły podstawowej. Ocena z zachowania nie może być niższa niż dobra.

Organizacja zajęć

Klasy w Liceum Żagle nie mają sztywno określonych profili. Dobór przedmiotów rozszerzonych dokonywany jest indywidualnie przez ucznia w porozumieniu z opiekunem. Przedmioty dzielimy na kategorie

 • przedmioty obowiązkowe – realizowane przez całą klasę;
 • przedmioty do wyboru – realizowane według indywidualnego planu w małych grupach.

Liczba godzin podzielona jest zgodnie z tabelę:

Przedmioty rozszerzane

 • matematyka
 • informatyka
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia
 • biologia
 • chemia
 • geografia
 • fizyka

Obowiązkowo rozszerzany jest język angielski oraz w pierwszej klasie LO matematyka.

Minimalna liczba uczniów na rozszerzeniu – 4 osoby w przypadku utworzenia jednej klasy w poziomie lub 8 osób w przypadku utworzenia dwóch klas w poziomie.

Środowisko międzynarodowe

Kształcimy ludzi charakteryzujących się otwartością i elastycznym myśleniem, którzy potrafią odnaleźć się w szybko zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku. Elementem koncepcji szkoły jest edukacja językowa i otwarcie na kontakty międzynarodowe.

Języki obce

Uczniowie uczą się języka angielskiego w dwóch grupach językowych: średnio zaawansowanej i średnio zaawansowanej wyższej. Uczniowie z grupy średnio zaawansowanej kończą naukę się na poziomie B2 (odpowiadającym certyfikatowi FCS). Uczniowie z grupy średnio zaawansowanej wyższej kończą naukę na poziomie C1 (odpowiadającym certyfikatowi CAE).

Pamięciowa nauka języka angielskiego wspomagana jest komputerowo.

Wymiana międzynarodowa

Uczniowie liceum biorą udział w projekcie wymiany międzynarodowej. W klasie pierwszej LO jesienią uczniowie jadą do szkoły w Hiszpanii, ich hiszpańscy koledzy przyjeżdżają do Polski wiosną. Wymiana odbywa się w języku angielskim. Uczniowie drugiej klasy odwiedzają Uniwersytet Navarry w Pampelunie (Hiszpania). Organizowany jest także wyjazd charytatywny na Ukrainę.