Liceum Ogólnokształcące

Pierwsza klasa Liceum „Żagle” została otwarta w roku szkolnym 2012/2013

Organizacja zajęć

Klasy w liceum Żagle nie mają sztywno określonych profili. Dobór przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających dokonywany jest indywidualnie przez ucznia w porozumieniu z opiekunem. Przedmioty dzielimy na kategorie

  • przedmioty obowiązkowe – realizowane przez całą klasę;
  • przedmioty do wyboru – realizowane według indywidualnego planu w małych grupach.

Liczba godzin podzielona jest zgodnie z następującą tabelą.

 

 Liczba godzin (tygodniowo)

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Przedmioty obowiązkowe

30 + 324

24

Przedmioty do wyboru 

8-11

8-11

Łącznie

30 + 332-35

32-35

Dodatkowe 3 godziny w klasie pierwszej to Edukacja dla Bezpieczeństwa i Podstawy Przedsiębiorczości realizowane w formie zajęć blokowych.

Przedmioty obowiązkowe

Historii i języka angielskiego uczymy wszystkich uczniów na poziomie rozszerzonym. Drugim językiem oferowanym przez szkołę jest język niemiecki.

Przedmioty Edukacja dla Bezpieczeństwa i Podstawy Przedsiębiorczości realizowane są w formie zajęć blokowych.

 Język polskiMatematykaHistoriaJęzyk angielskiJęzyk niemieckiReligiaBiologiaChemiaFizykaGeografiaInformatykaWiedza o KulturzeWiedza o SpołeczeństwieWFGodzina wychowawczaEdukacja dla BezpieczeństwaPodstawy PrzedsiębiorczościŁącznie (p. obowiązkowe)
Klasa I442522111111131(1)(2)30 (33)
Klasa II434522       31  24
Klasa III434522       31  24

Przedmioty do wyboru

Akademicki charakter naszej szkoły realizowany jest poprzez swobodę wyboru przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających, dobór kadry naukowej, instytucję opiekuna naukowego i kontakt z uczelniami wyższymi.

Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji minimum 32 godzin w 2 klasie i minimum 30 godzin w 3 klasie.

Przedmioty do wyboru to rozszerzenia i przedmioty uzupełniające.

Rozszerzenia

  • matematyka (dodatkowe 3 godziny tygodniowo)
  • informatyka (3 godziny)
  • język polski (dodatkowe 4 godziny tygodniowo)
  • wiedza o społeczeństwie (3 godziny)
  • biologia (4 godziny)
  • chemia (4 godziny)
  • geografia (4 godziny)
  • fizyka (4 godziny)

 

Program przedmiotów rozszerzonych przygotowuje do matury na poziomie rozszerzonym. Wybór rozszerzenie nie warunkuje zdawania matury z danego przedmiotu, choć jest to zalecane. Zmiany preferencji w drugiej klasie (i później) są możliwe wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

Uczniowie, którzy nie wybrali żadnego z przedmiotów przyrodniczych jako rozszerzenia (biologia, chemia, fizyka, geografia) są zobowiązani do zaliczenia przedmiotu „Przyroda” w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

 

Przedmioty uzupełniające

Ten wachlarz zajęć wzbogacają przedmioty uzupełniające. Katalog przedmiotów uzupełniających jest otwarty. Są oferowane przez nauczycieli zgodnie z ich zainteresowaniami i preferencjami uczniów. Przygotowują do egzaminów maturalnych z przedmiotów dodatkowych, do konkursów i olimpiad lub są ogólnorozwojowe. Jednym z takich przedmiotów będzie algorytmika, będąca kontynuacją kółka informatycznego. Jej celem będzie przygotowanie do Olimpiady Informatycznej.

Uczniowie dokonują wyboru rozszerzeń i przedmiotów uzupełniających w I klasie liceum. Warunkiem uruchomienia przedmiotu jest zebranie czteroosobowej grupy chętnych. W początkowym okresie działania liceum wyjątki od tej reguły ustalane są indywidualnie. Niektóre (roczne) przedmioty uzupełniające, oferowane będą co dwa lata łączonym grupom uczniów klas II i III.

Środowisko międzynarodowe

Kształcimy ludzi charakteryzujących się otwartością i elastycznym myśleniem, którzy potrafią odnaleźć się w szybko zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku. Elementem koncepcji szkoły jest edukacja językowa i otwarcie na kontakty międzynarodowe.

Języki obce

Uczniowie uczą się języka angielskiego w dwóch grupach językowych: średnio zaawansowanej i średnio zaawansowanej wyższej. Uczniowie z grupy średnio zaawansowanej kończą naukę się na poziomie B2 (odpowiadającym certyfikatowi FCS). Uczniowie z grupy średnio zaawansowanej wyższej kończą naukę na poziomie C1 (odpowiadającym certyfikatowi CAE).

Pamięciowa nauka języka angielskiego wspomagana jest komputerowo.

Wymiana międzynarodowa

Uczniowie I i II klasy liceum biorą udział w projekcie wymiany międzynarodowej. W roku szkolnym 2015/16 uczniowie I klasy brali udział w wymianie ze szkołą Retamar w Madrycie (Hiszpania) w ramach projektu Live Computing. Uczniowie drugiej klasy odwiedzili Uniwersytet Navarry w Pampelunie (Hiszpania).