Liceum Ogólnokształcące

POZNAJ LICEUM ŻAGLE
[Złota szkoła w rankingu Perspektyw 2018]
[Wielki Wybuch – wygrana w konkursie 30 laboratoriów na 30 lecie Adamedu]
[Wyjazdy na Uniwersytet Nawarry do Pampelony]
[Wymiany międzynarodowe – projekt Live Computing]
[Niech Dobry Bóg Wam wynagrodzi – list z Ukrainy po wizycie klasy 2L]

Organizacja zajęć

Klasy w Liceum Żagle nie mają sztywno określonych profili. Dobór przedmiotów rozszerzonych dokonywany jest indywidualnie przez ucznia w porozumieniu z opiekunem. Przedmioty dzielimy na kategorie

 • przedmioty obowiązkowe – realizowane przez całą klasę;
 • przedmioty do wyboru – realizowane według indywidualnego planu w małych grupach.

 

LICEUM TRZYLETNIE

Liczba godzin podzielona jest zgodnie z następującą tabelą.

Przedmioty rozszerzane:

 • matematyka
 • informatyka
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia
 • biologia
 • chemia
 • geografia
 • fizyka

Obowiązkowo rozszerzany jest język angielski oraz historia lub wos (do wyboru).

Program przedmiotów rozszerzonych przygotowuje do matury na poziomie rozszerzonym. Wybór rozszerzenia nie warunkuje zdawania matury z danego przedmiotu, choć jest to zalecane.
Zmiany preferencji w drugiej klasie (i później) są możliwe wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

Uczniowie, którzy nie wybrali żadnego z przedmiotów przyrodniczych jako rozszerzenia (biologia, chemia, fizyka, geografia) są zobowiązani do zaliczenia przedmiotu „Przyroda” w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Minimalna liczba uczniów na rozszerzeniu – 4 osoby w przypadku utworzenia jednej klasy w poziomie lub 8 osób w przypadku utworzenia dwóch klas w poziomie.

 

LICEUM CZTEROLETNIE

Liczba godzin podzielona jest zgodnie z tabelę:

Przedmioty rozszerzane

 • matematyka
 • informatyka
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia
 • biologia
 • chemia
 • geografia
 • fizyka

Obowiązkowo rozszerzany jest język angielski oraz historia lub wos (do wyboru).

Minimalna liczba uczniów na rozszerzeniu – 4 osoby w przypadku utworzenia jednej klasy w poziomie lub 8 osób w przypadku utworzenia dwóch klas w poziomie.

Środowisko międzynarodowe

Kształcimy ludzi charakteryzujących się otwartością i elastycznym myśleniem, którzy potrafią odnaleźć się w szybko zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku. Elementem koncepcji szkoły jest edukacja językowa i otwarcie na kontakty międzynarodowe.

Języki obce

Uczniowie uczą się języka angielskiego w dwóch grupach językowych: średnio zaawansowanej i średnio zaawansowanej wyższej. Uczniowie z grupy średnio zaawansowanej kończą naukę się na poziomie B2 (odpowiadającym certyfikatowi FCS). Uczniowie z grupy średnio zaawansowanej wyższej kończą naukę na poziomie C1 (odpowiadającym certyfikatowi CAE).

Pamięciowa nauka języka angielskiego wspomagana jest komputerowo.

Wymiana międzynarodowa

Uczniowie liceum biorą udział w projekcie wymiany międzynarodowej. W klasie pierwszej LO jesienią uczniowie jadą do szkoły w Hiszpanii, ich hiszpańscy koledzy przyjeżdżają do Polski wiosną. Wymiana odbywa się w języku angielskim. Uczniowie drugiej klasy odwiedzają Uniwersytet Navarry w Pampelunie (Hiszpania). Organizowany jest także wyjazd charytatywny na Ukrainę.