Folder roczny

„Czy chcemy być ludźmi z charakterem?” – pytał retorycznie uczeń 3LO Wiktor Maciejewski podczas zakończenia roku klasy maturalnej. – „Bez Żagli nie bylibyśmy sobą. Dużo tej szkole zawdzięczamy, ale największym darem jest to, że rozbudziła w nas ona pragnienie świętości. Nasze zainteresowania, pasje, studia i plany życia nie stają w poprzek temu marzeniu, lecz stają się polem jego wypełnienia”. W tym roku szkolnym do majowych zmagań maturalnych stanęło
14 uczniów. Większość z nich naukę w „Żaglach” rozpoczynała wraz z założeniem szkoły w 2004 roku.