Edukacja

KSZTAŁCENIE OGÓLNE  – oparte na koncepcji liberal arts education

Liberal arts education – koncepcja edukacyjna przyjęta w wielu renomowanych szkołach na świecie, nawiązująca do starożytnej idei sztuk wyzwolonych, dostosowana do standardów XXI wieku. Charakterystycznym jej elementem jest kształcenie wolności wewnętrznej młodych ludzi, dzięki której będą mogli oni dokonywać właściwych wyborów w życiu dorosłym.

Edukacja w szkole „Żagle”  jest:

integralna – kształcimy całą osobę we wszystkich jej wymiarach: fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym i duchowym,  edukacja jest ściśle związana z wychowaniem, wzrostem w cnotach, prowadzi do rozwoju człowieczeństwa;

ogólna – zapewniamy wysoki poziom nauk humanistycznych, ścisłych, przyrodniczych, artystycznych, sportu, nie wybieramy wąskiej specjalizacji;

zakorzeniona w tradycji i kulturze zachodniej, pozwalająca zrozumieć fundamentalne idee naszej cywilizacji;

-oparta na wysiłku i systematycznej pracy ucznia;

innowacyjna – korzystamy z nowoczesnych metod, technologii, osiągnięć nauki, współpracujemy ze szkołami z innych krajów i uczelniami wyższymi;

otwarta na współpracę – szkoła jest wspólnotą a relacje są częścią kształcenia.

Co kształcimy:

– myślenie: wielkoformatowe, logiczne, niezależne i krytyczne;

-współpracę w zespole;

– komunikację ustną i pisemną w języku ojczystym i językach obcych;

Kogo kształcimy:

Ludzi wolnych, którzy zdobędą wysoki poziom wiedzy i umiejętności samodzielnego uczenia się, pozwalający studiować na dobrych uczelniach w kraju i za granicą.

Ludzi mądrych, umiejących odróżniać dobro od zła i korzystać ze swej wiedzy w szlachetnych celach. Ludzi rozumiejących siebie, innych i świat; otwartych na służbę bliźnim.

Ludzi charakteryzujących się otwartością i elastycznym myśleniem, którzy potrafią odnaleźć się w szybko zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku.

Ludzi krytycznie myślących, którzy będą potrafili mądrze kształtować rzeczywistość i pełnić rolę liderów w społeczeństwie.