Duszpasterstwo

W poprzednim roku szkolnym przeżywaliśmy rodzinnie Pierwszą Komunię Świętą naszego najstarszego syna – pisze mama Łukasza.  Jesteśmy pod dużym wrażeniem przygotowania chłopców w szkole do tego wydarzenia. Uważam że naprawdę niezwykłe jest to, jak chłopcy przeżywali przystąpienie po raz pierwszy do Sakramentu Spowiedzi (wydaje się nam, że bardzo istotne jest że odbyła się ona znacznie wcześniej niż sam Sakrament Eucharystii). Z doświadczeń naszego dzieciństwa, z opowieści innych rodziców, wiemy że dzieci często bardzo przeżywają przystąpienie do pierwszej Spowiedzi, stresują się, natomiast nasz syn potraktował to w sposób bardzo naturalny i tak jest do tej pory. Mam wrażenie, że rzeczywiście jest to dla niego Sakrament Radości. Oczywiście to my rodzice pokazujemy też jak sami traktujemy ten Sakrament, ale niewątpliwie ogromną zaletą jest, że szkoła ma swojego Księdza Kapelana, którego chłopcy dobrze znają i już sama jego obecność wraz z przykładem innych kolegów jest zachętą do regularnego korzystania z Sakramentu Pokuty. Jest to dla nas bardzo cenne.

Jednym z celów szkoły „Żagle” jest wsparcie rodziców w duchowym rozwoju dziecka. W okresie przygotowania do I Komunii Świętej rodzice uczestniczą w organizowanych konferencjach dla matek, ojców i obojga rodziców, które prowadzą kapelan szkoły oraz nauczyciele prowadzący lekcje religii.

Uczniowie wszystkich klas mają możliwość udziału we Mszy świętej w ciągu dnia (w czasie przerwy na czytanie lub pracę własną), możliwość spowiedzi i rozmowy z księdzem.

W starszych klasach dla chętnych organizowane są cotygodniowe spotkania formacyjne, szkoła współpracuje też z Klubem Potok, w którym uczniowie mogą – o ile życzą sobie tego ich rodzice – uczestniczyć w zajęciach pogłębiających znajomość nauczania Kościoła.

Na wszystkich poziomach lekcje religii prowadzone są w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.