Bractwa

 

Wzorem szkół angielskich Żagle wdrażają Bractwa (ang. house system). Mają one na celu utrzymanie dobrej atmosfery, wzbogacenie tradycji szkolnych oraz integrację uczniów poza swoją grupą wiekową opartą o wspólny udział w konkurencjach (ang. camaraderie through competition).

 

Na czym to polega?

Wszyscy chłopcy w Żaglach przydzieleni są losowo do jednego z czterech bractw, którym przypisano kolory. Są to: Buki (zielony), Klony (niebieski), Dęby (żółty) i Jesiony (czerwony).

W przeciwieństwie do klas dzielonych „poziomo”, to jest według rocznika urodzenia, w bractwach podział jest „pionowy”, czyli niezależny od wieku, tak iż w jednym bractwie są uczniowie od zerówkowicza po licealistę. Zasadniczo przydział do bractwa jest niezmienny. Rodzeństwa nie są rozdzielane, więc jeśli starszy brat należy do Buków młodszy również będzie Bukiem.

Bractwa biorą udział w różnych zadaniach i konkurencjach, w których uczniowie zdobywają punkty dla swojego bractwa. Konkurencje obejmują zadania sportowe, dydaktyczne i artystyczne; niektóre wymagają współpracy całego bractwa lub podgrupy, w innych punkty mogą zdobywać pojedynczy uczniowie.

Na koniec roku zwycięska grupa otrzymuje z rąk Dyrektora – Puchar Bractw, który przez kolejny rok jest eksponowany wraz z barwami zwycięzców. Z racji dwóch lokalizacji, Bractwa w Falenicy i w Międzylesiu zbierają punkty oddzielnie i mają też oddzielne puchary.