Na sto procent i dziewiąty centyl – wyniki egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty

Na sto procent i dziewiąty centyl – wyniki egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty
  • Autor: grzegorz-calczynski
  • 8 lipca 2019
  • brak komentarzy

Uczniowie ŻAGLI podtrzymali, a nawet poprawili tradycję wysokich wyników egzaminu gimnazjalisty oraz – mamy nadzieję – rozpoczęli taką tradycję podczas pierwszego w historii naszej szkoły egzaminu ósmoklasisty. W gimnazjum na skali centylowej najwyżej uplasowały się historia (tu przy ogólnie wysokich rezultatach padły dwa stuprocentowe wyniki), przedmioty przyrodnicze (jeden wynik 100%) i język angielski na poziomie podstawowym, gdzie najwięcej uczniów uzyskało wynik na poziomie 100% (piętnastu, czyli niemal połowa zdających, ponadto sześciu chłopców napisało egzamin z angielskiego rozszerzonego na 100%). W klasach ósmych wyniki z języka polskiego i matematyki kształtują się na tym samym poziomie, natomiast tu również cieszą bardzo wysokie rezultaty z języka angielskiego (jeden wynik na 100%).

Wynik centylowy określa odsetek liczby uczniów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu/poziomu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Szczegółowe dane na wykresach

Education