Wychowanie w wierze

Wiara jest najbardziej osobistym aktem człowieka. Dlatego  – zgodnie z zasadami Kościoła katolickiego – wychowanie religijne  w szkole odbywa się z wielkim szacunkiem dla wolności sumień.

Człowiek ma tym większą wolność w praktykowaniu wiary, im bardziej  poszerza wachlarz cnót ułatwiających życie chrześcijańskie takich, jak np.: szczerość, hojność, miłość bliźniego, duch służby. Wzrost tej wolności odbywa się również poprzez dogłębne poznanie zasad wiary, zgodnie z zasadą, że nie można w sposób wolny wybrać tego, czego się nie zna.

Celem formacji chrześcijańskiej prowadzonej w szkole jest zatem przekazanie uczniom zasad wiary oraz wspieranie ich w kształtowaniu cnót. Uczniowie otrzymują pomoc w nawiązaniu kontaktu z Bogiem przez zachętę do indywidualnej modlitwy i do uczestnictwa w sakramentach.

Stowarzyszenie STERNIK, na początku swojej działalności, zwróciło się do Prałatury Opus Dei z prośbą o opiekę duszpasterską i o pomoc w  nadaniu swoim szkołom chrześcijańskiej tożsamości, która jest jednym z fundamentów modelu wychowawczego tych placówek edukacyjnych.

Opus Dei jest instytucją Kościoła Katolickiego, założoną w 1928r. przez św. Josemarię Escrivá. Św. Jan Paweł II w 1982 r. erygował Opus Dei jako prałaturę personalną o charakterze międzynarodowym. Jej zadanie polega na głoszeniu przesłania, że praca i zwykłe okoliczności życia są okazją do spotkania z Bogiem, do służenia innym i do poprawy społeczeństwa. Opus Dei oferuje środki formacji chrześcijańskiej (pogadanki, rekolekcje, kierownictwo duchowe), prowadzone z myślą o osobach, które chcą pogłębić swoje życie duchowe i ożywić apostolstwo. Misją Opus Dei jest pomoc zainteresowanym osobom w pogłębianiu życia chrześcijańskiego i dlatego zajmuje się ono wyłącznie tym obszarem działalności pozostawiając ludziom świeckim zarządzanie i prowadzenie takich inicjatyw jak szkoły czy inne podobne przedsięwzięcia (szkoły wyższe, szkoły rolnicze, szkoły zawodowe, szpitale, kliniki).

Szkoły STERNIK-a promują wychowanie w wierze, zgodne z nauką Kościoła katolickiego, natomiast nie są to szkoły katolickie w potocznym znaczeniu tego słowa, ponieważ nie prowadzi ich żadna instytucja Kościoła, lecz stowarzyszenie świeckie, działające na podstawie prawa państwowego.