Szkoła dla chłopców

„Żagle” to szkoła, w której sposób nauczania i wychowania dostosowany jest do potrzeb i możliwości chłopców.

Nauczyciele – w szkole „Żagle” uczą wyłącznie mężczyźni; mężczyzna, który sam kiedyś był chłopcem rozumie specyficzne uwarunkowania chłopięcego dorastania, komunikuje w sposób charakterystyczny dla mężczyzn (jasne, krótkie komunikaty, jasne zasady), rozumie też i potrafi ukierunkowywać w pracy dydaktycznej takie naturalne cechy chłopców jak chęć walki, pragnienie ryzyka, przeżywania przygody.

Rywalizacja w grupach na określonych zasadach – chłopcy chcą rywalizować i tę naturalną skłonność mogą realizować dzieląc się na grupy, które działają według ściśle określonych zasad; w ten sposób uczą się honorowego współzawodnictwa. Nauczyciel występuje w roli sprawiedliwego sędziego. Grupy są organizowane przez nauczyciela, który stara się, aby w każdej z nich skład był zrównoważony pod względem talentów i umiejętności.

Rok szkolny podzielony na trzy trymestry – częstsze ocenianie wpływa na wzrost motywacji uczniów, co dodatkowo mobilizuje ich do pracy; mężczyzna lubi szybko widzieć efekty swojego wysiłku, przywiązuje też wagę do jego mierzalności – dzięki trzem świadectwo cząstkowym jest to prostsze do osiągnięcia.

Nauka przez doświadczenie – dla chłopca duże znaczenie ma nauka przez uczestnictwo i doświadczenie oraz oglądanie efektów swojej pracy; sprzyja temu blokowanie lekcji z jednego przedmiotu, dzięki czemu możliwa staje się nauka w praktyce; m.in. przy szkole istnieje ogródek, przy którego tworzeniu i utrzymaniu pracują uczniowie pod kierunkiem nauczyciela przyrody; w klasach młodszych stosuje się blokowanie zajęć plastyczno-technicznych; umożliwia to pracę projektową, której efekty widać w szybkim czasie; w program zajęć wpleciony jest program wycieczek, dzięki którym uczniowie w praktyce mogą zetknąć się z omawianymi tematami.

Organizacja dnia – chłopcy potrzebują dużo ruchu, co wpływa dodatnio na ich koncentrację na lekcjach; w klasach młodszych są dwie przerwy na rekreację – przedpołudniowa (40 min) i popołudniowa (1 godzina) w klasach starszych również przewidziany jest – oprócz zajęć z wychowania fizycznego – czas na czynną rekreację.

 

Czytanie – odpowiedzią na znane i narastające problemy z czytelnictwem wśród chłopców i później mężczyzn jest wprowadzenie do planu zajęć codziennie jednej godziny lekcyjnej na lekturę własnej książki; chłopcy zachęcani są również do lektury przez program „Książki dla ambitnych”.