Mundurki

We wszystkich placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie obowiązuje odpowiedni strój.

Mundurek jest zewnętrznym znakiem utożsamiania się i więzi ze szkołą oraz pozostałymi członkami społeczności szkolnej. Fakt noszenia mundurku pociąga za sobą obowiązek zachowywania się z godnością na terenie szkoły i poza nią.

Mundurki można nabyć na terenie szkoły STRUMIENIE w Józefowie we wtorki i czwartki w godzinach 15:15 - 16:00. Zamówienia mailowe należy składać na adres mundurki@sternik.edu.pl

Linki:

Elementy mundurka szkolnego

Galeria mundurków

Cennik

cennik.pdf