Mundurki

We wszystkich placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie obowiązuje odpowiedni strój.

Mundurek jest zewnętrznym znakiem utożsamiania się i więzi ze szkołą oraz pozostałymi członkami społeczności szkolnej. Fakt noszenia mundurku pociąga za sobą obowiązek zachowywania się z godnością na terenie szkoły i poza nią.

Mundurki można nabyć w sklepie internetowym firmy MARK-MUNDURKI https://mark-mundurki.pl/sklep-internetowy, hasło szkoły: STERNIK. Wzory mundurków sądostene na stronie www.sternik.edu.pl

Link:

Elementy mundurka stare wzory: 

Galeria mundurków

Elementy mundurka nowe wzory 2017-2018: