Czesne

Czesne, obok dotacji oświatowej, stanowi główne źródło finansowania działalności placówek Stowarzyszenia.

Decyzję o wysokości czesnego w danym roku szkolnym podejmuje Zarząd Stowarzyszenia STERNIK w drodze uchwały.

Z czesnego pokrywane są wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół jak np. wynagrodzenia nauczycieli, koszty utrzymania i wyposażenia placówek w niezbędne meble, sprzęt komputerowy, materiały dydaktyczne itp.

Istnieje możliwość wyboru płatności czesnego w 12 lub 10 miesięcznych ratach.

 

W roku szkolnym 2017/2018 wysokość czesnego wynosi:

STRUMIENIE Przedszkole
(grupy trzylatków, czterolatków i pięciolatków) - czesne z wyżywieniem*

 

PLACÓWKA Płatność w 12 miesięcznych ratach Płatność w 10 miesięcznych ratach
Przedszkole (grupy trzylatków, czterolatków i pięciolatków)  1 150,00 PLN 1 380,00 PLN


STRUMIENIE - czesne bez wyżywienia

PLACÓWKA

Płatność w 12 miesięcznych ratach

Płatność w 10 miesięcznych ratach

Przedszkole (grupy sześciolatków)

1 110,00 PLN

1 332,00 PLN

Szkoła podstawowa      

1 235,00 PLN

1 482,00 PLN

Gimnazjum 

1 295,00 PLN

1 554,00 PLN

LO    

   750,00 PLN

   900,00 PLN


ŻAGLE - czesne bez wyżywienia

PLACÓWKA

Płatność w 12 miesięcznych ratach Płatność w 10 miesięcznych ratach

Przedszkole (grupy sześciolatków)   

1 025,00 PLN

1 230,00 PLN

Szkoła podstawowa

1 235,00 PLN

1 482,00 PLN

Gimnazjum  

1 295,00 PLN

1 554,00 PLN

LO  

   750,00 PLN

   900,00 PLN

Istnieje możliwość płatności czesnego jednorazowo za cały rok szkolny.

 

System opłat składa się z dwóch elementów: cennika oraz tzw. zniżki zwyczajnej. Cennik określa stawkę pełnego czesnego dla danej placówki, a mechanizm zniżki zwyczajnej dostosowuje łączną opłatę do sytuacji danej rodziny ze względu na ilość dzieci w projekcie edukacyjnym. Działanie zniżek zwyczajnych wygląda następująco:

- za 1-sze dziecko uczęszczające do placówek „Sternika rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego

- za 2-gie dziecko uczęszczające do placówek „Sternika rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego

- za 3-cie dziecko uczęszczające do placówek „Sternika rodzice pokrywają 50% nominalnej stawki czesnego

- za 4-te dziecko uczęszczające do placówek „Sternika rodzice pokrywają 25% nominalnej stawki czesnego

- za 5-te i kolejne dziecko uczęszczające do placówek „Sternika rodzice nie płacą czesnego

WPISOWE - jednorazowa opłata wstępna

500 PLN - za jedno dziecko na całym etapie przedszkolnym

1200 PLN - za jedno dziecko na każdym etapie edukacji szkolnej (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum)

* koszt wyżywienia bez diet specjalnych