Rodzice Odpowiedzialni za Klasę

Rada Zarządzająca szkoły wybiera w każdej klasie przynajmniej jedno małżeństwo, które:

  • zna dobrze model wychowawczo-edukacyjny „Sternika” i zasady funkcjonowania szkoły;
  • ma doświadczenia wychowawcze i odpowiedzialnie podchodzi do wychowania  swoich dzieci;
  • czuje się współgospodarzem szkoły.

ROKowie są po to, by dzielić się doświadczeniami dotyczącymi wychowania dzieci oraz współpracy  ze szkołą. Ich zadaniem jest ułatwianie wzajemnego kontaktu między rodzinami w klasie (na przykład przez inicjowanie spotkań towarzyskich.

Rodziny poznają się po to, by  nawzajem się doceniać, dostrzegać wartość, którą wnosi każda z nich, ponieważ każda rodzina jest wspaniała – liczna w dzieci i nieco mniejsza, opiekująca się dzieckiem chorym i ciesząca się dziećmi wybitnie uzdolnionymi, zamożna i uboga.

Zadaniem ROK-ów nie jest przekazywanie uwag rodziców na temat różnych aspektów działania szkoły, w tym dotyczących potrzeby poprawienia konkretnych aspektów jej funkcjonowania. Z tymi sprawami zainteresowana rodzina zwraca się bezpośrednio do osób odpowiedzialnych w szkole.