Klasy 4-6

Sprawdzian szóstoklasisty

W sprawdzianie szóstoklasisty w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie Szkoły Podstawowej "Żagle" uzyskali bardzo dobre wyniki. W części pierwszej średnie rezultaty dla placówki wyniosły:
- język polski 88,30%,
- matematyka 86,20%.
W części drugiej natomiast (język obcy):
- język angielski 97,10%.

Konkursy kuratoryjne SP:

Przedmiotowe:

1.     Stanisław Zapała - matematyka LAUREAT

2.     Jakub Lewantowicz -matematyka LAUREAT

3.     Piotr Nita-Jagielski - język polski FINALISTA

Tematyczne:

Konkurs historyczny "Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego":

1. Antoni Urban - LAUREAT

2. Stanisław Zapała LAUREAT

3. Aleksander Lukosek LAUREAT

4. Michał Justyniarski FINALISTA

5. Paweł Nagórko FINALISTA

Konkurs matematyczny Kangur:

4 klasy

GAWRYSIAK ANASTAZY 110,00 bardzo dobry ZDON KRZYSZTOF 105,00 wyróżniony KOZLUK JOZEF 102,50 wyróżniony KULA BERNARD 100,00 wyróżniony BERNAS GRZEGORZ 98,75 wyróżniony LASOTA RAFAL 98,75 wyróżniony LIPKA TOMAS 91,25 wyróżniony PRZYBYLSKI DAWID 90,00 wyróżniony

5 klasy:

ZAPALA STANISLAW 114,75 wyróżniony WEGOREK JAKUB 113,75 wyróżniony DYJECINSKI TYMOTEUSZ 106,00 wyróżniony KOSZEWSKI JOZEF 105,00 wyróżniony TRZECIAK FRANCISZEK 100,50 wyróżniony KEDZIERSKI JEDRZEJ 98,75 wyróżniony GALKOWSKI ANTONI 93,75 wyróżniony WARDAK MARCIN 91,00 wyróżniony WILK PIOTR 90,25 wyróżniony

6 klasy:

LUCZAK JAN 135,00 wyróżniony LEWANTOWICZ JAKUB 131,25 wyróżniony MULINSKI KRZYSZTOF 124,25 wyróżniony OLSZAK KRZYSZTOF 122,25 wyróżniony BLANKIEWICZ JAKUB 120,00 wyróżniony BARDSKI DANIEL 115,00 wyróżniony KAROL CHLEWICKI 112,50 wyróżniony

23 wyróżnionych

Nauka w trybie trymestralnym

Rok szkolny podzielony jest na trzy trymestry, dzięki czemu chłopcy częściej mobilizują się do nauki. Po zakończeniu każdego z trymestrów uczniowie otrzymują świadectwa. Przy ocenie z przedmiotów takich jak: język polski, matematyka oraz język angielski widnieją również odrębne, specyficzne dla przedmiotu kategorie, za które uczeń jest oceniany.

 

Przedmioty humanistyczne

Na lekcjach języka polskiego chłopcy uczą się precyzyjnego i uporządkowanego wyrażania myśli. Przynajmniej raz w tygodniu samodzielnie tworzą dłuższą pracę pisemną. Najlepsi mogą pochwalić się swoimi umiejętnościami w rodzinnym konkursie pisarskim – Męska przygoda.

Przywiązujemy wagę do pamięciowego przyswojenia krótszych utworów poetyckich. Każdy uczeń powinien nauczyć się przynajmniej jednego wiersza na miesiąc. Wspomaga to kształtowanie umiejętności uczenia i zapamiętywania, a także buduje szeroki kontekst kulturowy.

Dużą rolę w kształtowaniu chłopców w naszej szkole odgrywa kultura czytelnicza. Rozbudowana lista lektur obowiązkowych (7 pozycji dla klasy IV, 8 – dla klasy V, 9 – dla VI) jest uzupełniona przez program Lektury dla ambitnych. W codziennej siatce zajęć chłopcy mają zapewnioną godzinę poświęconą wyłącznie na czytanie. Nasza szkoła organizuje coroczny Konkurs Sienkiewiczowski.

Najlepsi uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności na kółku. Dzięki tym zajęciom przygotowaliśmy już kilku laureatów konkursu kuratoryjnego. Chłopcy słabsi i posiadający specyficzne trudności w uczeniu się objęci są wsparciem – mogą korzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielem, uczestniczyć w regularnych zajęciach z terapii pedagogicznej.

W szkole podstawowej na lekcjach historii, poznajemy dzieje własnego kraju i podkreślamy jego wartość, np. poprzez bardziej szczegółową analizę dziejów polskiego oręża i jego zasług dla Europy. Chłopcy uczą się też, że wszystko ma swoją historię - również codzienne przedmioty i zwykli ludzie, co staje się punktem wyjścia do zainteresowania przeszłością. Podczas lekcji bardzo istotna jest praca z atlasem - dzięki mapom uczniowie z zapałem łączą fakty z określonymi miejscami, co ułatwia im zapamiętywanie treści programowych; chłopcy tworzą także samodzielnie mapy historyczne.

 

Języki obce

W szkole przeprowadzamy również egzaminy typu Cambridge. Obejmują one umiejętności czytania, pisania, słuchania i mówienia. Taką formą ewaluacji chcemy  zbliżać się do standardu dobrych szkół językowych. Oto wyniki na koniec listopada 2015:

 - w klasie 3 szkoły podstawowej certyfikat typu starters (poziom A 0.1) powyżej 70% zdało 61% uczniów,

 - w kl. 5 movers (A1) powyżej 70%:  60%,

 - w kl. 6 Key for schools (A2) zdało 72%,

 - w kl. 3 Gimnazjum Pet for schools (B1):  60%,

10 uczniów z Gimnazjum zdało certyfikat  typu FC for schools (B2).

 

Przyroda

„Cały Wszechświat mieści się w szklance wina… Nasz mały umysł dla wygody dzieli tę szklankę wina, ten mały wszechświat, na działy: fizykę, biologię, geologię, astronomię, psychologię itd. Pamiętajmy jednak, że PRZYRODA nic o tym nie wie!” Richard Feynman, fizyk, laureat Nagrody Nobla

Jesteśmy zwolennikami poznawania przyrody jako całości, bez podziału na szczegółowe dziedziny. Uważamy, że dostrzeżenie uniwersalności zjawisk przyrodniczych i ich wzajemnych powiązań to warunek zrozumienia świata. Dlatego od roku 2013/2014 lekcje przyrody połączone są w trzygodzinne bloki tygodniowe. Umożliwia to organizowanie zajęć doświadczalnych, krótkich wycieczek. Uczymy się starannie obserwować świat, aby docenić porządek stworzenia.

Najważniejsze  cele nauczania przyrody:

- ćwiczenie samodzielnego myślenia,

- umożliwienie bezpośrednich obserwacji i obcowania z przyrodą,

- poznawanie Polski.

 

Sport

Lekcje wychowania fizycznego nie ograniczają się do zaspokojenia naturalnych potrzeb ruchu dzieci i młodzieży. Uczniowie poszerzają wachlarz swoich umiejętności sportowo-rekreacyjnych, wzbogacając zarazem sferę intelektualną przez asymilację nowych  wiadomości. Przede wszystkim kształtują postawę otwartości i kreatywności, wszystko to natomiast wspiera ich wzrastanie w cnotach.

Interdyscyplinarny oraz wielowymiarowy charakter lekcji wychowania fizycznego pozytywnie stymuluje uczniów do tego, aby w przyszłości stali się świadomymi, czynnymi oraz aktywnymi uczestnikami kultury, nie tylko fizycznej.

 

Zajęcia muzyczne

Na lekcjach muzyki uczniowie obcują na co dzień z dziełami najwybitniejszych twórców muzyki klasycznej. Obcowanie z pięknem budzi szacunek i podziw dla porządku stworzenia. Uzdolnieni muzycznie uczniowie uczęszczają na zajęcia kółka fletowego. Swoje nieprzeciętne umiejętności prezentują podczas szkolnych akademii i innych imprez organizowanych przez szkołę.