Aktualności

Znamy wyniki matur licealistów z Żagli!

Absolwenci Liceum „Żagle” osiągnęli na maturze co najmniej 90 centyli z przedmiotów rozszerzonych. Wśród tegorocznych maturzystów nie brakuje wyników na poziomie 99 centyla, co oznacza, że w skali kraju tylko jeden procent uczniów osiągnął wyższy wynik.  Na tym poziomie zaliczane były biologia, geografia i historia. 100 centyli osiągnęli uczniowie zdający chemię i język polski. Średnia procentowa z przedmiotu dla oddziału wynosi w „Żaglach” 70 procent, na Mazowszu ta sama średnia to 50 procent. 
Serdecznie gratulujemy!