Aktualności

Nie tylko matura - Licealiści i nauczyciel w roli katechetów

Ostatnimi czasy, właściwie przez ostatnich 9 miesięcy, głosiliśmy katechezy przygotowujące do bierzmowania w anińskiej parafii Matki Bożej Królowej Polski – pisze Krzysiek Blankiewicz. – „My” czyli maturzyści oraz jeden z „nich”, czyli nasz polonista. Całe przedsięwzięcie polegało na pojawieniu się w drugą środę miesiąca w ww. parafii i poprowadzeniu półgodzinnej pogadanki, tudzież konstruktywnej rozmowy, z grupą ok. 8 chłopaków. Każda para (których były 2) była przypisana do swojej grupy. Ja oraz p. Makarewicz zajmowaliśmy się pierwszoroczniakami, czyli chłopakami z 3 gimnazjum, a Janek Grudzień i Dominik Gajda grupą starszą, czyli chłopakami z 1 liceum.Wydaje mi się, że jest to bardzo cenne doświadczenie, dające zarówno formację duchową nam samym, jak i możliwość wprawienia się w wypowiedzi publicznej.