Aktualności

Posiłki Maryi - Grupa charytatywna w klasach 4-6

„W okresie Wielkiego Postu podczas lekcji religii omawialiśmy temat jałmużny – pisze p. Paweł Sobiech, koordynator SP w Międzylesiu.  – Jej konkretnym wyrazem dla ucznia w wieku szkolnym jest między innymi poświęcanie czasu rodzeństwu, zrezygnowanie z części kieszonkowego, pomoc rodzicom w domu lub kolegom w szkole. Chodziło o rezygnację z części siebie, aby wydarzyło się jeszcze większe dobro. To powinno być naszą codzienną, podstawową troską: tak wychowywać małego mężczyznę, aby widział więcej niż swoje potrzeby, które często we współczesnym świecie są po prostu zachciankami.
Ludzi potrzebujących jest wiele. W pierwszej kolejności (według porządku miłości) dobrze, gdyby uczeń zauważał ich w swoim najbliższym otoczeniu.
Są jednak takie sytuacje, obok których nie można przejść obojętnie. Według Polskiej Akcji Humanitarnej każdego dnia umiera z powodu głodu i chorób z nim związanych 15 tysięcy dzieci. Bez jedzenia i edukacji ich los jest przesądzony. Dlatego organizacja Mary’s Meals (Posiłki Maryi) organizuje posiłki w szkołach”.
Chłopcy już zaangażowali się w zbieranie środków, sprzedając na przerwach różnorodne przekąski. Obecnie organizowana jest grupa wolontariuszy Mary’s Meals. Do zespołu wychowawcy wytypowali uczniów, którzy nie zaniedbują swoich codziennych obowiązków szkolnych, są koleżeńscy i pomocni w stosunku do innych. Drugim etapem naszej rekrutacji jest opinia rodziców o tym, na ile uczeń pamięta o swoich obowiązkach w domu, jest pomocny i życzliwy w stosunku do rodziców i rodzeństwa. Rodzice zakwalifikowanych przez wychowawców uczniów otrzymają specjalne zgody, na których będą mogli wyrazić swoją opinię.