Aktualności

Reforma edukacji - List Dyrektora

Reformę szkolnictwa witamy bez obaw

Szkoła dla chłopców „Żagle” zaprasza

Funkcjonująca od 2004 roku szkoła dla chłopców „Żagle” w Warszawie-Międzylesiu rozpocznie nowy rok szkolny z poczuciem dobrego przygotowania do wdrażanej reformy edukacji.

Szkoła realizuje obecnie nauczanie na wszystkich etapach edukacyjnych (szkoła podstawowa 1-3, szkoła podstawowa 4-6, gimnazjum i liceum), co pozwoli jej płynnie wejść w nowy system (szkoła podstawowa 1-3, szkoła podstawowa 4-8, czteroletnie liceum).

Zgodnie z założeniami reformy klasa szósta (rok szkolny 2016/2017) stanie się klasą siódmą (rok szkolny 2017/18) ośmioletniej szkoły podstawowej. Klasy pierwsza i druga gimnazjum z roku szkolnego 2016/17 będą kontynuować naukę na dotychczasowych zasadach. W tej sytuacji nauczyciele gimnazjalni staną się również nauczycielami starszych klas szkoły podstawowej. Utrzymany zostanie program darmowych podręczników dla uczniów.

Przyszłoroczne klasy czwarte oraz klasy siódme będą realizować nową, wprowadzoną przez reformę, podstawę programową.

Nadal będziemy kłaść duży nacisk na naukę języków obcych, umożliwiając uczniom m.in. zdobywanie certyfikatów Cambridge. Język angielski będzie nauczany w wymiarze większym niż w podstawie programowej.

Drugi język obcy wprowadzamy wcześniej niż jest to założone w ramowym planie nauczania.

Chcemy również wykorzystać dobre doświadczenia z pracy z uczniami gimnazjum. Jest oczywiste, że uczniowie dwóch najstarszych klas SP będą już na innym etapie rozwoju, dlatego będą mieli te prawa i obowiązki, które mają obecnie uczniowie gimnazjum. Nadal będą stosowane rozwiązania zawarte w obecnym regulaminie Gimnazjum „Żagle”, które sprawdziły się w naszej szkole w ciągu ostatnich lat. Należą do nich: odmienny mundurek, realizacja odrębnego programu wychowawczego, wyjazdy integracyjne i wycieczki naukowe na koniec roku szkolnego, projekty edukacyjne oraz wolontariat.

W nową sytuację szkoła „Żagle” wchodzi z silnie wykształconą tożsamością, opierającą się na wypracowanym przez kilkanaście lat fundamencie, na który składają się:

-współpraca z Rodzicami;

-tworzenie zespołu nauczycieli, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach i godnymi wzorami dla swoich podopiecznych;

-wszechstronny rozwój naszych synów i umożliwienie im osiągania wysokich wyników dydaktycznych.

Planowane zmiany w edukacji wykorzystamy do dalszego rozwoju szkoły w tym duchu.