Aktualności

Pocztówka do nieba - Projekt "Polacy z charakterem"

„Moim celem nie było pokazanie postaci księdza Jerzego z punktu widzenia biograficznego – pisze p. Adam Wroński o projekcie „Polacy z charakterem”, który przeprowadził w dwóch klasach czwartych przed Świętami Bożego Narodzenia. – Chciałem przybliżyć chłopakom człowieka i powiązać to ściśle z wartościami, jakie wyznajemy w szkole i cnotami, które staramy się zaszczepić w naszych uczniach”.

Chłopcy otrzymali wydrukowane wypowiedzi osób współczesnych kapelanowi Solidarności i pracując w grupach mieli wypisać cechy, jakimi w życiu odznaczał się ksiądz Jerzy Popiełuszko.

Wszyscy otrzymali również cytaty księdza Popiełuszki do wklejenia na pierwszą stronę agendy i późniejszego omówienia z rodzicami w domu i tutorem podczas spotkania.

„Chciałem, aby w ten proces zaangażować rodziców  i opiekunów, ponieważ to my wszyscy mamy wspierać , tłumaczyć i utwierdzać chłopaków w realizacji trudnych zadań naszego codziennego życia – dodaje p. Adam. – Ostatnim punktem lekcji była praca domowa – pocztówka do nieba. Chłopcy dostali kartkę z modlitwą wstawienniczą do błogosławionego kapłana i pustym miejscem na podziękowanie za łaski, jakich doświadczyli za jego wstawiennictwem i pytaniem, jakie chcieliby mu zadać.”

Celem projektu „Polacy z charakterem” jest przybliżenie młodym ludziom postaci, które odegrały ważną rolę w historii naszego narodu, ale przede wszystkim wyznawali w życiu wartości, które warto propagować również dzisiaj.